Poľovnícke združenie Rudohor

IČO:

42247519

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rudohor

Dátum vzniku:

20.02.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Thurzova 6, Košice - mestská časť Staré Mesto, 04001

Okres:

SK0422 - Okres Košice I

Obec:

SK0422598186 - Košice - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený