Poĺovnícke združenie ROZVOJ

IČO:

34008390

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie ROZVOJ

Dátum vzniku:

31.12.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Senec, 90301

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508217 - Senec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený