Poľovnícke združenie Ronava Cífer

IČO:

35592711

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ronava Cífer

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 10, Cífer, 91943

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217506877 - Cífer

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený