Poľovnícke združenie ROHÁČ Jabloňovce

IČO:

35602805

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ROHÁČ Jabloňovce

Dátum vzniku:

06.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jabloňovce, Jabloňovce, 93506

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502383 - Jabloňovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený