Poľovnícke združenie RIKA so sídlom v Úbreži

IČO:

31301061

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie RIKA so sídlom v Úbreži

Dátum vzniku:

01.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Úbrež, Úbrež, 07242

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523224 - Úbrež

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený