Poľovnícke združenie Regner Podolínec

IČO:

42234905

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Regner Podolínec

Dátum vzniku:

26.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 399/21, Podolínec, 06503

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526975 - Podolínec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený