Poľovnícke združenie Ráztoka

IČO:

31939996

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ráztoka

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bobrovec, Bobrovec, 03221

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315510327 - Bobrovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený