Poľovnícke združenie - RANGER

IČO:

42268541

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - RANGER

Dátum vzniku:

21.01.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Homolova 35, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84102

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529389 - Bratislava - mestská časť Dúbravka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený