Poľovnícke združenie Radimov

IČO:

42361915

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Radimov

Dátum vzniku:

07.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Radimov 61, Radimov, 90847

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504734 - Radimov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený