Poľovnícke združenie Rabčice

IČO:

31912249

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Rabčice

Dátum vzniku:

08.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rabčice 104, Rabčice, 02945

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510033 - Rabčice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený