Poľovnícke združenie - PZ

IČO:

42117810

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - PZ

Dátum vzniku:

01.02.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová č. 44, Šrobárová, 94632

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501352 - Šrobárová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Návrat na zoznamTlačiť PDF