Poľovnícke združenie (PZ) Záhorská Bystrica

IČO:

31786961

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie (PZ) Záhorská Bystrica

Dátum vzniku:

07.01.1991

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pútnická 102, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, 84106

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529427 - Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený