Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom


IČO:

34011013

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 267, Kráľová nad Váhom, 92591

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235503886 - Kráľová nad Váhom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený