Poľovnícke združenie PRIATEĽSTVO

IČO:

35602759

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie PRIATEĽSTVO

Dátum vzniku:

14.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 51, Dolný Pial, 93537

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502197 - Dolný Pial

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený