Poľovnícke združenie Poráč

IČO:

35517417

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Poráč

Dátum vzniku:

12.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poráč, Poráč, 05323

Okres:

SK042A - Okres Spišská Nová Ves

Obec:

SK042A543489 - Poráč

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený