Poľovnícke združenie Popudinské Močidlany

IČO:

36091472

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Popudinské Močidlany

Dátum vzniku:

01.01.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Popudinské Močidlany 16, Popudinské Močidľany, 90861

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504670 - Popudinské Močidľany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený