Poľovnícke združenie Polet Trebostovo

IČO:

37973142

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Polet Trebostovo

Dátum vzniku:

08.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trebostovo 151, Trebostovo, 03841

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512664 - Trebostovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov