Poĺovnícke združenie POLES

IČO:

34009221

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie POLES

Dátum vzniku:

01.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bratislavská 8, Senec, 90301

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108508217 - Senec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený