Poľovnícke združenie POĽANA v Dávidove

IČO:

35518669

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie POĽANA v Dávidove

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Davidov, Davidov, 09303

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544159 - Davidov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený