Poľovnícke združenie POĽANA

IČO:

42317151

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie POĽANA

Dátum vzniku:

15.04.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 1175, Tisovec, 98061

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515680 - Tisovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený