Poľovnícke združenie POĽANA

IČO:

35526866

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie POĽANA

Dátum vzniku:

24.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poruba pod Vihorlatom, Poruba pod Vihorlatom, 07232

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522945 - Poruba pod Vihorlatom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený