Poľovnícke združenie Poľana

IČO:

31980767

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Poľana

Dátum vzniku:

01.01.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fričkovce 91, Fričkovce, 08642

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519162 - Fričkovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený