Poľovnícke združenie Podhora Jakubov

IČO:

42363411

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Podhora Jakubov

Dátum vzniku:

15.10.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jakubov 475, Jakubov, 90063

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106507962 - Jakubov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený