Poľovnícke združenie Pod Starou horou

IČO:

31301215

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pod Starou horou

Dátum vzniku:

08.07.1993

Dátum zániku:


22.09.2009

Adresa sídla:

Gočaltovo 53, Gočaltovo, 04932

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525693 - Gočaltovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov