Poľovnícke združenie POD BOKY

IČO:

31921086

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie POD BOKY

Dátum vzniku:

27.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 195, Vígľaš, 96202

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518921 - Vígľaš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený