Poľovnícke združenie Petrovce

IČO:

45025754

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Petrovce

Dátum vzniku:

23.12.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Petrovce 48, Petrovce, 98035

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515299 - Petrovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený