Poľovnícke združenie Pereš Stará Huta

IČO:

31907130

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Pereš Stará Huta

Dátum vzniku:

05.02.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stará Huta 141, Stará Huta, 96225

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324518816 - Stará Huta

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený