Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove

IČO:

42360439

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove

Dátum vzniku:

16.08.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Soblahov 366, Soblahov, 91338

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506508 - Soblahov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený