Poľovnícke združenie OSTROVIK

IČO:

35524189

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OSTROVIK

Dátum vzniku:

03.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Senné 164, Senné, 07213

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523054 - Senné

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený