Poľovnícke združenie OSTRICE

IČO:

35605162

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OSTRICE

Dátum vzniku:

01.11.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slatinka nad Bebravou, 95653

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221505480 - Slatinka nad Bebravou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený