Poľovnícke združenie OSIE so sídlom v Stročíne

IČO:

35511117

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OSIE so sídlom v Stročíne

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stročín, Stročín, 09041

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527831 - Stročín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený