Poľovnícke združenie Orol Čata

IČO:

34012672

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Orol Čata

Dátum vzniku:

03.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Stará osada 8, Čata, 93563

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232555843 - Čata

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený