Poľovnícke združenie Oravské Veselé

IČO:

31937756

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Oravské Veselé

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravské Veselé 433, Oravské Veselé, 02962

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509931 - Oravské Veselé

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený