Poľovnícke združenie Opaka

IČO:

42326699

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Opaka

Dátum vzniku:

06.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Košická Belá 271, Košická Belá, 04465

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521574 - Košická Belá

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený