Poľovnícke združenie Olšava Davidov

IČO:

37936514

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Olšava Davidov

Dátum vzniku:

16.06.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Davidov 39, Davidov, 09303

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544159 - Davidov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený