Poľovnícke združenie OKTAN - Kežmarok

IČO:

37883593

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OKTAN - Kežmarok

Dátum vzniku:

28.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slavkovska 9, Kežmarok, 06001

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523585 - Kežmarok

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený