Poľovnícke združenie Očová

IČO:

31921060

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Očová

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Očová, 96223

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518662 - Očová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený