Poľovnícke združenie, občianske združenie H O L I Č K A

IČO:

35545747

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie, občianske združenie H O L I Č K A

Dátum vzniku:

24.05.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čordákova 42, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 04023

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423599883 - Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený