Poľovnícke združenie - občianske združenie DUBINA

IČO:

35568755

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - občianske združenie DUBINA

Dátum vzniku:

05.08.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bohdanovce 135, Bohdanovce, 04416

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521205 - Bohdanovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený