Poľovnícke združenie Nové pole Malé a Veľké Dvorníky

IČO:

42157412

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nové pole Malé a Veľké Dvorníky

Dátum vzniku:

28.04.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Dvorníky 275, Malé Dvorníky, 92901

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211555665 - Malé Dvorníky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený