Poľovnícke združenie Nové Nedelište

IČO:

35663359

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nové Nedelište

Dátum vzniku:

02.06.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nedelište 19, Ábelová, 98513

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511226 - Ábelová

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený