Poľovnícke združenie Noe

IČO:

42337178

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Noe

Dátum vzniku:

18.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jiráskova 23, Nové Zámky, 94063

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený