Poľovnícke združenie Nána

IČO:

34010483

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nána

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nána, Nána, 94360

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234556092 - Nána

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený