Poľovnícke združenie NAD RIMAVOU

IČO:

42003709

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie NAD RIMAVOU

Dátum vzniku:

17.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bottovo 14, Bottovo, 98041

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514551 - Bottovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený