Poľovnícke združenie Modra - Pole

IČO:

35603119

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Modra - Pole

Dátum vzniku:

29.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Komenského 11, Modra, 90001

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508101 - Modra

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený