Poľovnícke združenie MOČIARNE

IČO:

31782752

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MOČIARNE

Dátum vzniku:

30.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Staré Grunty 220, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84101

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529397 - Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený