Poľovnícke združenie Mládzovo

IČO:

35991682

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Mládzovo

Dátum vzniku:

01.12.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mládzovo 49, Mládzovo, 98502

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511617 - Mládzovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený