Poľovnícke združenie Mladý Háj

IČO:

31922066

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Mladý Háj

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rajec, 01501

Okres:

SK031B - Okres Žilina

Obec:

SK031B517917 - Rajec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený