Poľovnícke združenie Miglinec Moldava nad Bodvou

IČO:

35511541

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Miglinec Moldava nad Bodvou

Dátum vzniku:

27.12.1972

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moldava nad Bodvou, Moldava nad Bodvou, 04501

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521698 - Moldava nad Bodvou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený