Poľovnícke združenie Meles

IČO:

42241316

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Meles

Dátum vzniku:

28.02.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trsťany, hospodársky dvor, Trsťany, 04445

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426522091 - Trsťany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený